استفاده از کلید یا فیوز مینیاتوری الزامی است؟

نوشته شده در 28 آبان, 1396 / توسط مدیریت بوش ایران

بله، بسته به ظرفیت و مدل کولر باید فیوز مینیاتوری مناسب با توجه به آمپر دستگاه نصب کرد و اگر در فضای بیرون مانند بالکن این کار انجام می دهید از قاب محافظ برای فیوز استفاده کنید.