شناسه کالا های موجود بوش ایران

کلیه محصولات بوش ایران از طریق مرز های رسمی و قانونی کشور وارد گردیده و دارای شناسه محصول می باشند که به شرح زیر می باشد .

نام محصولمدلشناسه کالا
جارو برقی بوشBGL35MOV242800000063368
جارو برقی بوشBSGL325002800000152291
جارو برقی بوشBGL8GOLDIR2800000063252
2800000124649
جارو برقی بوشBGL8PRO42800000147556
ماشین لباسشویی بوشWAK20200IR2800000126223
ماشین لباسشویی بوشWAW324DE2800000092153
ماشین لباسشویی بوشWAW3256XGC2800000126612
ماشین ظرفشویی بوشSMS68TI02B2800000127114
ماشین ظرفشویی بوشSMS67MW01B2800000146887
ماشین ظرفشویی بوشSMS88TI01M2800000146900
ماشین ظرفشویی بوشSMS88TI01M2800000146900
ماشین ظرفشویی سری 4 بوشSMS46MI01B2800000127008
ماشین ظرفشویی بوشSMS88TW02M2800000127169
ماشین ظرفشویی سری 6 بوشSMS68TW02B2800000127121

حتما ببینید : کولر گازی بوش آخرین مدل سری 6 مدل 100